Asiakas siirrettiin häntä kuulematta Mehiläisen hoivakodissa Lahdessa – ongelmia oli myös kirjauksissa

Mehiläisen hoivapalvelujohtajan mukaan Mainiokoti Kultakaaren ongelmat on korjattu.

Yle uutisoi tiistaina ja keskiviikkona aluehallintovirastojen valvontapäätöksistä ikäihmisten hoivakodeissa. Ylen selvityksessä ongelmia kerrottiin nousseen esiin myös Mehiläisen Mainiokoti Kultakaaressa Lahdessa.

Aluehallintoviraston havaitsemat epäkohdat ovat liittyneet asiakas- ja potilaskirjausten laatuun ja asianmukaisuuteen sekä ainakin yhden palvelusuunnitelman puutteeseen, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi VainioESS:lle.

Lisäksi Kultakaareen toisesta yksiköstä siirrettyä asiakasta ei ollut kuultu lain edellyttämällä tavalla.

– On siirretty vähän niin kuin organisaatiolähtöisesti kuulematta asiakasta, Vainio kuvailee.

Kuittaus toisen nimissä

Kirjauksissa puutteita oli ainakin viriketoiminnasta tehdyissä merkinnöissä. Hoitoon osallistuneita työntekijöitä oli myös kirjattu puutteellisesti.

– Siellä ei välillä näkynyt, että kuka on tehnyt asiakirjamerkinnän, tai sitten joku muu oli kirjannut tekstin ja joku toinen taas kuitannut sen. Sehän on lainvastaista, koska kirjaajan asema ja hoitoon osallistuneet on kyettävä selvittämään tarvittaessa. Kirjaukset olivat muutenkin vähän puutteellisia, Vainio sanoo.

Kultakaarelle myös huomautettiin, että asiakkaan hoitoa ja palvelua koskeva suunnitelma on laadittava viivytyksettä yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

– Tämä liittyi sellaiseen tilanteeseen, että asiakas oli muuttanut yksikköön ja hänelle ei ollut tehty hoito- ja palvelusuunnitelmaa, joka on lakisääteinen.

"Ongelmat korjattu"

Mehiläisen hoivapalveluiden johtaja Niklas Härus sanoo, että kyse on vuoden 2016 selvityspyynnössä esiin nousseista asioista. Hänen mukaansa asia on otettu yksikössä vakavasti ja ongelmat korjattu.

– Keskeisenä toimenpiteenä olemme tarkentaneet asukaskirjaamiseen liittyviä ohjeitamme. Aluehallintoviranomainen on päätöksessään helmikuussa 2018 todennut, että jatkotoimenpiteille ei ole aihetta, Härus väittää.

Vainion mukaan helmikuun valvontapäätöksessä puututtiin nimenomaan tässä jutussa avattuihin ongelmiin.

Kanteluja vireillä

Aluehallintovirastoon on kanneltu viime vuonna toisesta Mehiläisen Päijät-Hämeen hoivakodista. Asian käsittely on kesken.

Viime vuonna kantelu tehtiin Päijät-Hämeessä myös Coronarian ja Attendon hoivakodeista, ja näidenkin kahden tapauksen käsittely on kesken. Lisäksi vireillä on ainakin vuonna 2017 tehty kantelu Lahden Diakonialaitoksen hoivapalveluista.

Hoivakodeista on tehty myös niin sanottuja muistutuksia. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluista niitä tehtiin viime vuonna kaksi ja yksityisistä hoivakodeista kahdeksan.

Asiakas voi tehdä muistutuksen ennen mahdollista kantelua, jos hän on tyytymätön hoivapalveluun tai saamaansa kohteluun.