Hallituspuolueiden ryhmäjohtajilta patistelukirje puhemiesneuvostolle

"Valiokunnissa ei saa esiintyä aiheetonta jarrutusta."

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat lähettäneet eduskunnan puhemiesneuvostolle kirjeen, jossa he kiirehtivät sote- ja maakuntalakien käsittelyä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän orimattilalainen puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo, että kirje liittyy lakiesitysten aikataulutusprosessiin.

– Me haluamme koordinoida prosessin etenemistä eduskunnassa, kun tiedetään, että vaalikausi on lopussa. Haluamme, että koordinaatio tapahtuu yhdessä puhemiesneuvoston kanssa niin, että asiat tehdään ajallaan ja koordinaatio on yhteneväinen, Jokinen sanoo.

"Emme ole antaneet valmiita nuotteja"

Hän torjuu näkemyksen, että kirje liittyisi mahdollisiin valiokunnissa tapahtuviin jarrutuksiin. Kyse on siitä, että keskeiset lakiehdotukset ehditään viedä läpi ennen vaalikauden päättymistä.

– Siellä on vielä monta asiaa, jossa joku valiokunta antaa toiselle valiokunnalle lausunnon, joka tekee lakiehdotuksesta mietinnön. Tähän rytmitykseen halutaan kokonaisnäkemys, että se on yhteneväinen sekä puhemiesneuvostossa, valiokuntien puheenjohtajilla että eduskuntaryhmien puheenjohtajilla.

Jokisen mukaan ryhmäjohtajat haluavat kuulla, mitä mieltä puhemiesneuvosto on lakiehdotusten juoksutuksesta.

– Emme ole antaneet valmiita nuotteja, mutta on tärkeää, että kaikilla on samanlainen näkemys, miten valiokunnat vievät läpi lakiehdotuksia.

"Monenlaista koukeroa nähty"

Keskustan Antti Kaikkonen sanoo, että ryhmäjohtajat haluavat kiinnittää huomiota siihen, että valiokunnat toimivat asianmukaisesti, mutta ripeästi, jotta tämän vaalikauden isoin ja tärkein kokonaisuus saadaan vietyä maaliin.

– On tärkeää, että eduskunnan valiokunnat hoitavat oman tehtävänsä. Hivenen tässä on taustalla huolta siitä, että aika valiokunnissa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla, Kaikkonen sanoo ja jatkaa.

– Kyllähän tässä viimeisen vuoden aikana monenlaista koukeroa on nähty ja toivottavasti tässä loppusuoralla ei sellaista tapahdu.

Kaikkosen mukaan ryhmäjohtajat haluavat varmistaa, että iso ja monimutkainen lakikokonaisuus viedään läpi.

– Tässä on monta toisistaan riippuvaista lakiehdotusta ja käsittelyjärjestyksen täytyy olla oikea.

Muistutus ennakkoon

Sinisten Simon Elo sanoo, että sote- ja maakuntauudistuksen kohdalla ollaan tiukassa tilanteessa. Ryhmäjohtajat haluavat varmistaa, että valiokunnissa tehdään ripeää ja huolellista työtä eikä tapahdu mitään aiheetonta jarrutusta.

– Eduskunnan työjärjestyksessäkin sanotaan, ettei mitään aiheetonta jarrutusta saa valiokuntatyössä esiintyä ja halusimme ennakoivasti tästä muistuttaa.

– Minähän olen sanonut jo viime vuonna, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) on aiheetonta jarruttamista tehnyt, Elo vastaa kysymykseen, onko jarrutusta tapahtunut.

Jokinen arvioi, että sote-lait ja maakuntien keskeisiin tehtäviin liittyvät lait ehditään viedä läpi.

Kaikkonen toivoo, että eduskunta pääse äänestämään sote- ja maakuntalaeista tämän vaalikauden aikana, ettei uudistus jälleen siirry seuraavalle eduskunnalle. Hän ei lähde arvioimaan yksityiskohtia, mutta sanoo, "mitä enemmän saadaan valmiiksi, sen parempi".