Mitkä ovat lukionne vetovoimatekijät? Lue rehtorien vastaukset

pyysi rehtoreita arvioimaan, mitkä ovat heidän lukioidensa vetovoimatekijöitä.

Rehtori Markku Moisala, Lahden yhteiskoulu:

– Hakijoita tuntuu kiinnostavan koulun opintotarjonta ja perinteisen koulun hyvä opiskeluilmapiiri.

Rehtori Leena Akola, Tiirismaan lukio:

– Koulumme hyvän maine; lukiolaisemme ovat tehneet loistavia tuloksia ja sopiva lukion koko. On sekä opiskelijoiden että opettajien etu, että tunnemme opiskelijamme.

Rehtori Joonas Korhonen, Lahden steinerkoulu:

– Koulumme oppimistulokset ovat hyviä ja opiskelijat viihtyvät koulussamme. Sovellamme steinerpedagogiikkaa, jolloin oppimisessa on mukana paljon taidetta ja käsillä tekemistä.

Pienessä kyläkoulumaisessa lukiossamme opiskelijat tuntevat hyvin toisensa ja opettajansa. Meillä on viihtyisä koulurakennus ja omassa keittiössä tehty maukas ruoka.

Rehtori Tero Matkaniemi, Lahden lyseo:

– Vuosisatainen perinne, joka tukee yhteisöllisyyttä. Lyseoon on saatu uusia virikkeitä yhdistymisten myötä. Esimerkiksi Salpausselän lukio yhdistettiin lyseoon vuonna 2014.

Vetovoimatekijöitä ovat toimivat opetustilat, keskeinen sijainti kaupungin keskustassa, liikuntapaikkojen läheisyys. Rakennuksessa on yksi oppilaitosmuoto, lukio.

Rehtori Jyrki Rosti, Kannaksen lukio:

– Vetovoimatekijöitä ovat laaja ja monipuolinen kurssitarjonta, suvaitsevaisuus ja avoimuus sekä kansainvälisyys IB-linjan kautta. Kannaksen lukio on tunnettu myös opettajien aktiivisesta osallistumisesta opetuksen ja oppimisen kehittämiseen.

Rehtori Saija Loponen, Erkko-lukio, Orimattila:

– Erkko-lukion aloittava opiskelija saa 500 eurun tuen oppimateriaalihankintoihin. Meillä opetusryhmät ovat kohtuullisen, 20-25 henkilön kokoiset, mikä mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen. Lukuvuoden aikana opiskelua syvennetään ja saadaan kokemuksia useilla opintomatkoilla kotimaassa ja ulkomailla. Mahdollisuus myös päästä kansainväliseen vaihtoon Erasmus-ohjelman kautta.

Opinto-ohjaaja Pirjo Ala-Hemmilä, Vääksyn yhteiskoulu:

– Meille tullaan usein sen vuoksi, että täällä opettajat ovat kiinnostuneita opiskelijoistaan oppijoina ja ihmisinä. Opimme tuntemaan toisen vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Ei ole pelkoa, ettei mahtuisi haluamilleen kursseille, opetus järjestetään aina tavalla tai toisella. Ilmailulinja vetää opiskelijoita lukioomme ympäri Suomea.