Autoilijan puolesta, polanteita vastaan - tiekarhu tekee vierailun Lahteen

Maanteiden hoitoluokkia nostettiin jo ja seuraava uudistus nähdään lokakuussa.

Runsas ja nopea lumentulo näkyy nyt paikoin teissä. Kunnossapitourakoijat eivät ole ehtineet puhdistamaan kaikkia ajoväyliä ajoissa, jolloin niihin on muodostunut uria. Reunoilla kohoavat liukkaat polanteet.

– Jos on pahat urat, on viisainta ajaa urassa. Jos polanne on korkea ja rengas osuus siihen, voi auto menettää pitoa, opastaa Heinolan Ajo-opiston liikenneopettaja Jari Kettula.

– Mutta jos on syvät urat, voi ajaa niiden vieressä, jos on tilaa. Se vaatii tien lukemista.

Uraisella tiellä ajaessa ehdottomasti tärkeintä on kuitenkin riittävän alhainen tilannenopeus.

– Kun nopeus kasvaa 40:stä 60:een kilometriin tunnissa, sivuttaisvoimat kasvavat huomattavasti.

Kettulan mielestä teitä on tänä vuonna hoidettu kiitettävästi ainakin Heinolan seudulla.

Tehohoitoa Lahdenkadulle

Lahdessa Lahdenkadun jäiset polanteet ovat viime päivinä olleet autoilijoiden kiusana. Parannusta tilanteeseen tuo tiekarhu, joka jynssää tietä torstain ja perjantain vastaisina öinä Työyhteenliittymä V2:n nimissä. Liittymä on vastuussa Lahden keskustan katujen hoidosta.

Tiekarhu tulee paikalle tekemään tilaustyötä noin sadan euron tuntitaksalla. Tiekarhun eli tiehöylän käyttö on viime vuosina vähentynyt.

– Tiekarhun puolestapuhujia löytyy, mutta meillä ei ole sorateitä (kesätyöksi). Kuorma-autoihin voi laittaa erilaisia teriä ja niillä yleensä pärjätään, kertoo työpäällikkö Tommi Juurinen.

Valtio vastaa numeroteistä

Katujen ja teiden kunnossapidossa on näkymättömiä rajoja. Pääsääntö on, että taajaman ulkopuolella tiet ovat valtion vastuulla, kun taas Lahden kaupungin sisällä valvontavastuu on kaupungilla, mutta itse työ on ulkoistettu urakoijille. Esimerkiksi Pohjois-Lahdessa yksi raja kulkee Kivistönmäen ja Holman risteyksen välillä.

Valtion hoitamilla teillä on numerot ja niistä vastaa ely-keskus.

– Tämä talvi on ollut viimevuotista helpompi, näkee asiantuntija Otto Kärki Väylävirastosta eli entisestä Liikennevirastosta.

Vuosi sitten teiden kunnossapidon ongelma oli lämpötilojen nopea sahaaminen ylös ja alas. Tämä vuonna on ollut selkeämmin pakkastalvi, hän muistuttaa.

– Etenkin pikkuteillä on hankalaa, jos äkkiä tulee lämpöaalto.

Kärki muistuttaa, että lain mukaan autoilijan on otettava itse vastuu turvallisuudestaan ja sovitettava ajonopeus vallitseviin oloihin. Myös renkaiden kunnosta pitää pitää huolta.

Väyläviraston laatuvaatimus on esimerkiksi, että maanteiden polanteiden syvyys saa olla korkeintaan kaksi senttiä. Tiellä liikkuja voi soittaa kiireellisistä ongelmista Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100), jossa päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle.

Hoitokuokka nousi

Teiden kunnossapito kohenee tänä vuonna kahdesta syystä. Ensinnäkin Liikennevirasto korotti vuoden alussa teiden hoitoluokkaa yli 11 000 kilometrin matkalla. Hoitoluokkia on yhteensä kuusi. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet alimpaan.

Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti esimerkiksi lumen auraus pitää aloittaa.

Talvihoitoluokkia korotettiin etenkin keskimääräistä vilkkaammilla teillä, kuten Nelostie Heinolasta pohjoiseen, valtatie 12 Lahden keskustasta Nastolaan sekä kantatie 46 Heinolasta Kouvolaan. Myös kantatie 54:n talvihoitoluokkaa Hollolan ja Hausjärven välillä korotettiin.

Sitä mukaan kun viisivuotiset urakointisopimukset päättyvät, nostetaan hoitoluokkia edelleen noin 3 000 kilometrin matkalla koko maassa.

Laatuvaade kiristyy

Toinen parannus nähdään lokakuusta lähtien, jolloin kohennetaan talvihoidon tasovaatimusta pienillä teillä. Nämäkin toimet astuvat voimaan portaittain kilpailutusjaksojen päättyessä.

Parannus tarkoittaa, että auraukset aloitetaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä.

Myös liukkauden torjuntaa aikaistetaan. Polanteiden maksimiraja pysyy ennallaan.