Ennakoiva hoito antaa lisäaikaa teiden korjauksiin

Talvikunnossapidon ehdot kiristyvät, mutta silti teiden peruskunto heikkenee tänä vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin, muistuttaa uuden Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman katsauksessaan.

– Korjausvelka on tällä hetkellä 2,5 miljardia euroa eli noin 450 euroa jokaista suomalaista kohden. Liikenneväylien kunto heikkenee tänä vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Viime vuonna teille saatiin ylimääräinen, lähes 600 miljoonan euron lisärahoitus. Wihlman muistuttaa, että 2,5 miljardiakaan ei olisi mikään mahdoton summa.

– Kunnon heikkeneminen näkyy nopeus- ja painorajoitusten lisääntymisenä. Moottoriteillä voidaan joutua pitämään talvirajoitusta kesään saakka, kunnes tie päällystetään uudelleen. Näin kävi esimerkiksi Lahden moottoritiellä viime kesänä, kun rajoitus jouduttiin pitämään sadan kilometrin tuntivauhdissa heinäkuuhun saakka.

Myös normaalia talvikunnostusta vaikeuttaa, jos asfalttiin on kulunut ura.

Jotain hyvääkin on näkyvissä, sillä teiden ennakoivasta hoidosta ja uusista menetelmistä on saatu hyviä kokemuksia. Tavoitteena on katkaista huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvu ja saada sitä kautta jopa 30 prosentin säästöjöä kunnossapidossa.

Kymmenvuotisen PEHKO-hankkeen (päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi) pilottikohteissa on kokeiltu muun muassa lumivallien kaatoa ja sohjo-ojien tekoa alkukeväästä. Myös kesällä ojitusta on tehostettu, jolloin on saatu teiden murentumat vähentymään. Kohteet ovat Kemissä ja Karstulassa. Uusi kokeilu on alkanut Hyvinkäällä.