Rakokiven monitoimitalon rakentamista voi seurata verkossa – alueen asukkaille järjestetään hankkeesta oma asukastilaisuus

Tänä keväänä alkavaa Nastolan Rakokiven monitoimitalon rakennusurakkaa pääsee seuraamaan netissä. Rakennusurakka kuuluu Terve betonirakentaminen -kehityshankkeeseen, jonka avulla on tarkoitus kehittää betonirakentamisen laatua, organisointia ja tiedonhallintaa sekä tehdä prosessista mahdollisimman läpinäkyvä.

Monitoimitalon on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Hankkeen verkkosivuille ilmestyy kerran kuukaudessa videoblogi, jossa rakennusalan ammattilaiset ja rakennuksen tulevat käyttäjät kertovat rakentamisen etenemisestä omasta näkökulmastaan. Ensimmäisenä kertojana videoblogissa on Lahden tilakeskuksen Tom Holmlund, joka taustoittaa rakentamista kertomalla lähtökohdista ja nykytilanteesta.

Yhteisöllisyys korostuu

Valmistuttuaan Rakokiven monitoimitalolla on noin 750 käyttäjää, joista 640 on lapsia ja 110 työntekijöitä. Rakennukseen tulee päiväkoti, koulu ja kirjasto sekä vuokrattavia kokous- ja luokkatiloja, käsityötiloja ja liikuntasali. Tiloista olisi tarkoitus tulla mahdollisimman monitoimiset, joustavat, avoimet ja yhteisöllisyyteen kannustavat.

Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeeseen osallistuvat Lahden Tilakeskus, Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus ry. Lisäksi hanketta ovat olleet valmistelemassa Peikko Finland ja Ramboll Rakennetekniikka.

Rakokiven asukkaille järjestetään 28. maaliskuuta OmaLahti-asukastilaisuus asuinalueen tulevaisuudesta. Tilaisuudessa käsitellään liikekeskustan kehittämistä, joka käsittää muun muassa Toritien kaavamuutoksen. Lisäksi esitellään Rakokiven monitoimitalon tämän hetkistä tilannetta. Tilaisuudessa on varattu reilusti aikaa keskustelulle.