Robottibussin matkustajien tuntemuksia on tutkittu – nämä asiat jännittävät matkaajia

Robottibussiteknologian luotettavuus ei pelota suomalaisia matkustajia. Eniten robottibussin matkustajia jännittävät muun liikenteen läsnäolo ja reagointi automaattibussin kulkuun.

Tiedot käyvät ilmi haastattelututkimuksesta, jonka takana ovat Itä-Suomen yliopiston Arto O. Salonen ja Metropolia-ammattikorkeakoulun Noora Haavisto.

Yleisö pääsi istumaan itsekseen ajavan pikkubussin kyytiin Espoossa, Helsingissä ja Tampereella viime vuonna päättyneen -hankkeen aikana.

Tutkijat haastattelivat ensi kertaa automaattibussia kokeilleita ihmisiä Espoon Otaniemessä loka–marraskuussa 2017.

Itsekseen ajava bussi herättää matkustajissa pääosin myönteisiä ajatuksia.

Haastatellut toivat esiin kokemuksensa uutuusarvon. Robottibussi koettiin mielenkiintoisena.

Vastausten perusteella matkustajien myönteinen suhtautuminen itsekseen ajavaan autoon perustuu kiskoliikennemäiseen, ennakoitavaan etenemiseen.

Suomalainen ei koe teknologian luotettavuutta kynnyskysymyksenä siirtyä itsekseen ajavan auton käyttäjäksi. Asiayhteys ratkaisee: autonomisen auton tarjoama palvelu hyväksytään, jos se on parempi kuin muut kulkuvaihtoehdot.

Myös vannoutuneet oman auton käyttäjät pitivät automaattibussia todellisena vaihtoehtona autoilulle.

Matkustajat huomauttivat kuitenkin, että robottibussin tulee kulkea heidän tarvettaan palvelevaa reittiä joustavasti.

Haastatellut toivat myös esille, ettei automaattibussille sallita yhtään virhettä: jos tällaisesta kuullaan, luottamus kulkutapaan horjuu heti.