Lahtelaistunut Ara on tuottanut yli miljoona asuntoa Suomeen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on nykyisin ainut valtion keskusvirasto, joka toimii kokonaan Lahdessa. Se viettää nyt 70-vuotisjuhlavuottaan.

Ensimmäiset aravat sotien jälkeen

Juuri perustettu tilapäinen Arava-virasto myönsi ensimmäiset aravalainat vapunpäivänä 1949. Tarve liittyi siihen, että sotien jälkeisessä Suomessa oli paha asuntopula.

Lähes kymmenesosa asuntokannasta jäi Neuvostoliiton alueille, ja asutettavana oli lähes puoli miljoonaa siirtolaista. Sota oli myös hävittänyt taloja ja estänyt uusien rakentamisen.

Aluksi asunnot menivät lähinnä hyvätuloiselle keskiluokalle ja painopiste oli omistusasumisessa. Asunnoilla käärittiin myös voittoja.

Tuotanto suurinta 70-luvulla

Seuraava iso rypäs oli maaltamuutto ja kaupungistuminen 1960–70-luvuilla. Kiivainta valtion lainoitus oli 70-luvulla, jolloin aravarahoituksella rakennettiin jopa noin 330 000 uutta asuntoa.

Aravalla on tehty myös talouspolitiikkaa. Muun muassa 1990-luvun alun lamassa taloutta elvytettiin valtion tukeman asuntotuotannon avulla. Jopa kolme neljäsosaa asuntotuotannosta oli valtion tukemaa.

Virasto on lahtelaistunut

Valtion asuntorahasto Ara vaihtoi vuonna 2008 pitkän nimensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseksi. Saman vuoden kesänä se siirtyi Lahteen Vesijärvenkadulle.

– Siitä porukasta, joka tänne tuli, viisi kuusi henkeä muutti Lahteen asumaan, kertoo Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti.

Sen jälkeen eläkkeelle on jäänyt moni ja virasto on lahtelaistunut. Nyt viraston noin 60 työntekijästä lähinnä muutama vanha työntekijä kulkee Rossilahden mukaan kauempaa töihin.

Yhteensä yli miljoona asuntoa

Nykyisen Aran ja sitä edeltäneiden Valtion asuntorahaston, Asuntohallituksen ja Arava-viraston tuella ja rahoituksella on tuotettu Suomeen yli miljoona asuntoa: noin 445 000 omistusasuntoa, 540 000 vuokra-asuntoa ja 45 000 asumisoikeusasuntoa. Lisäksi rahoituksella on peruskorjattu noin 380 000 asuntoa.

Viime vuosina virasto on keskittynyt valvomaan asuntoalaa, takaamaan vuokrataloja, antamaan investointiavustuksia, tukemaan peruskorjaamista sekä kehittämään asumista ja energiatehokkuutta.

Viime vuonna Ara-rahoitteisia vuokra-asuntohankkeita hyväksyttiin noin 8 600 ja takaussumma oli 1,4 miljardia.