KHO hylkäsi hyvinvointiyhtymän valituksen, tietojärjestelmä pitää kilpailuttaa – "Yhtymässä on toimittu huomattavan väärin"

Yhtymän perustelut potilasjärjestelmän suorahankinnalle eivät kelvanneet oikeusasteille. Korkein hallinto-oikeus pysyi markkinaoikeuden linjoilla.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tekemän valituksen liittyen markkinaoikeuden reilun vuoden takaiseen päätökseen.

Markkinaoikeus kumosi joulukuussa 2017 hyvinvointiyhtymän tekemän suorahankinnan potilastietojärjestelmästä. Yhtymän oli tarkoitus ulottaa Tiedon Effica-potilastietojärjestelmän käyttöoikeus Lahden kaupungilta siirtyneille työntekijöille. Yhtymän silloinen hallitus teki päätöksen suorahankinnasta marraskuussa 2016. Suorahankinnan arvo oli 2,4 miljoonaa euroa.

Suorahankinnasta valittaneen hollolalaisen tietojärjestelmäyrityksen In Netin mukaan sillä olisi alalla toimivana yrityksenä ollut oikeus osallistua kilpailutukseen, eikä yrityksen mukaan yhtymällä ollut perusteita suorahankinnalle.

Markkinaoikeus oli In Netin kanssa samoilla linjoilla ja piti yhtymän päätöstä laittomana.

Reilun vuoden takaisessa päätöksessään markkinaoikeus kielsi hyvinvointikuntayhtymää tekemästä suorahankintasopimusta tai panemasta sitä täytäntöön 200 000 euron sakon uhalla.

KHO ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ja määräsi hyvinvointiyhtymän korvaamaan In Netin oikeudenkäyntikulut.

Hyvinvointiyhtymä perusteli suorahankintaa muun muassa potilasturvallisuudella, teknisillä rajoitteilla, väliaikaisella siirtymäkaudella sekä kiireellä. Nämä perusteet eivät kelvanneet markkinaoikeudelle tai KHO:lle.

Parhaillaan markkinaoikeudessa käsitellään In Netin vuosi sitten tekemää vaatimusta, jonka mukaan oikeuden tulisi tuomita yhtymälle määrätty 200 000 euron uhkasakko maksettavaksi.

In Netin varatoimitusjohtaja: "Oikeus on voittanut"

In Netin varatoimitusjohtaja Miikka Ristkari on tyytyväinen KHO:n päätökseen.

– Nähdäkseni oikeus on voittanut niin markkinaoikeudessa kuin KHO:ssa. Yhtymässä on toimittu huomattavan väärin. Päätöksessä todetaan hyvin yksityiskohtaisesti, että ne kohdat, joihin yhtymä on vedonnut perustelleessaan suorahankintaa, eivät ole pitäviä.

Ristkarin mukaan yhtymän nykyisen hallituksen olisi syytä huomioida päätös ja muuttaa yhtymän toimintatapoja hankintojen suhteen.

– Nykyisen hallituksen tulee selvittää, miksi näin on käynyt ja varmistaa, ettei jatkossa toimita väärin.

In Netin lakimies: "Kilpailutuksen valmistelu on aloitettava saman tien"

Hyvinvointiyhtymän asiakasjärjestelmien tulosaluejohtaja, aiemmin Tiedon palveluksessa työskennellyt Petri Pekkala sanoo suhtautuvansa oikeuden päätökseen rauhallisesti. Vaikka KHO:n tekemän päätöksen perustelut ovat yhtymässä vielä tutustumisen alla, ei vastaansanomisen mahdollisuutta enää ole, Pekkala sanoo.

– KHO on ottanut kantaa markkinaoikeuden päätökseen, joten pulinat pois. Ei tässä ole enää sinänsä mitään epäselvää. Virkamies suhtautuu päätöksiin kylmänviileästi.

Väliaikainen sopimus Tiedon kanssa raukeaa KHO:n päätöksen myötä. Seuraavaksi yhtymä tekee uuden väliaikaisen sopimuksen Tiedon kanssa ja aloittaa kilpailutuksen valmistelun.

– Ei heillä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa. Joku järjestelmähän heillä pitää olla käytössä. Kilpailutuksen valmistelu on kuitenkin aloitettava saman tien, sanoo In Netin avustaja, asianajaja Kalle Salava.

Väliaikaisratkaisu päättyy arviolta 2023

Tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä osallistuu kansalliseen kilpailutukseen.

– Meillä on jo valmisteilla laajempi kilpailutus yhdessä muiden maakuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Pekkalan mukaan mahdollinen uusi järjestelmä otetaan käyttöön arviolta vuonna 2023. Siihen saakka yhtymässä toimitaan väliaikaisratkaisuilla.

In Netin lakimiehen Kalle Salavan mukaan kilpailutuksen kesto kuulostaa ensi kuulemalta kohtuuttoman pitkältä.

– Aikataulu kuulostaa suhteettoman pitkältä. Kyllä kilpailutus pitäisi saada nopeammin tehdyksi.