Heinolan hautausmaan vanhat ja lahot puut saavat väistyä

Urakka tehdään turvallisuuden takia. Kaadettavien puiden tilalle istutetaan uusia.

Heinolan hautausmaalta poistetaan vanhoja lehtipuita, pääasiassa koivuja, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän. Tiistaina aloitetussa urakassa kaadetaan 16 puuta, jotka ovat noin satavuotiaita, huonokuntoisia ja lahovikaisia. Suurin osa kaadettavista koivuista sijaitsee niin sanotulla museoalueella, A.F. Airon kadun puoleisessa päässä.

Puiden kaataminen perustuu hautausmaan turvallisuuteen. Arboristi Janne Storlöpare Lahden metsuri- ja sahauspalvelusta erottaa heti kaadetuista puista koivuille yleisen pakurikäävän merkit. Pakurikääpä on maltillinen lahottajasieni, joka ei aiheuta akuuttia puunpoiston tarvetta, mutta jonka etenemistä on seurattava.

Seurakuntapuutarhuri Kati Metso kertoo, että osalle kaadettavista puista on tehty kuntoarviointi kesällä 2016. Arvioinnin teki Puidenhoitajien oy:n Tapani Mäkelä.

– Ensin puusto on arvioitu silmämääräisesti. Huonokuntoisiksi epäillyt puut on lisäksi tutkittu resistografilla eli laitteella, joka antaa konkreettista tietoa puun kunnosta. Kaatamispäätökset on tehty näiden tietojen pohjalta, kuvailevat Metso ja Storlöpare.

Puiden kaataminen vaatii aina asemakaava-alueella luvan. Yli kymmenen puun kaatamiseen vaaditaan lisäksi maisematyölupa.

Sahakoura apuna kaadoissa

Puiden poistossa hautausmaalla on omat haasteensa, kun työskennellään rajatulla alueella, joka on yleisessä käytössä. Storlöparen mukaan työntekijöiden on huolehdittava siitä, ettei alueella liikkuville ihmisille aiheudu vaaratilannetta ja ettei seurakunnan omaisuutta rikkoonnu.

Nykytekniikalla puiden poisto on kuitenkin mahdollista tehdä turvallisesti myös rakennetussa ympäristössä. Puuhun ei tarvitse kiivetä, sillä nosturin päähän kiinnitetty sahakoura voidaan ohjata tarttumaan puunrunkoon ja sahaamaan puu poikki osissa. Etenkin tyvet ja paksut rungot saadaan poistettua niin, etteivät ne vahingoita hautakiviä.

Sahakoura ei ole silti mikään automaatti, joka korvaisi ihmistyövoiman. Kaadetuista puista poistetaan oksat ja rungot moottorisahalla. Lisäksi alueen valvontaan tarvitaan aina ihmisen silmät.

– Työt ajoitetaan alkuviikkoon, jotta puunkaadosta aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä seurakunnan omaan toimintaan. Meidän kannaltamme oksien ja biomassojen keruu helpottuu, kun voimme käyttää seurakunnan pysäköintitiloja, Storlöpare kertoo.

Talvi on puunkaadon kannalta paras vuodenaika, koska jäiseen maastoon ei jää jälkiä ja vaurioita yhtä paljon kuin kesäaikaan. Talvella työnteko on myös rauhallista, koska haudoilla käydään vähemmän kuin kesäisin.

Uusia puuntaimia porrastetusti

Kaadettavien puiden tilalle istutetaan Metson mukaan porrastetusti uusia puiden taimia. Niitä ei istuteta samoihin paikkoihin, joissa kaadetut puut ovat sijainneet, vaan taimien istutuksessa noudatetaan Pihasuunnittelu Eeva Blombergin laatimaa puuston uusimissuunnitelmaa.

Puuston uudistaminen on Metson mukaan pitkäaikaista suunnittelua toteutuksineen.

– Lähitulevaisuudessa tullaan kaatamaan Heinolan hautausmaalta ja vanhalta hautausmaalta lisää puita, Metso sanoo.

Janne Storlöpare sanoo ymmärtävänsä, että kaadetuilla puilla voi olla tunnearvoa ihmisille, mutta myös puilla on oma elinkaarensa.

– Maisema ei jää karun näköiseksi, koska nuoria puita on jo kasvamassa, hän toteaa.