Tien kunto on Lahdessa senteistä kiinni - "Jos tilanne on sama huomenna tai ylihuomenna..."

Etelä-Lahdessa oli tammikuun alussa monenlaisia puutteita. Urakoitsija ratkaisi rekrytoimalla.

Lahden Metsäpellontiellä oli tiistaiaamuna selvästi jäiset urat, oli ollut jo pitkään. Tästä oli hyvä lähteä tutkimaan kaupungin teiden kunnossapitoa ylläpitovalvoja Pasi Leppäahon kanssa.

Uran syvyysmittari paljastaa, että tuntuma on oikea.

– Polanne on 5,5 senttiä. Tämä on kakkosluokan tie, jossa polanne saa olla vain kaksi senttiä.

Leppäaho kyykistyy ottamaan kuvan ja kirjaa selostuksen tilanteesta kännykkäänsä. Tällä alueella vastuu kunnossapidosta on YIT:llä, mutta nyt valvoja ei lähetä kuvaa eteenpäin.

– Tämä tilanne on heillä jo tiedossa. Jos tilanne on sama huomenna tai ylihuomenna, ruvetaan puhumaan sanktioista.

Metsäpellontien urat saivat kyytiä jo ennen puolta päivää, kun paikalle saapui kuorma-auto alusterän kanssa.

Leppäahon toimenkuva on talvisaikaan valvoa, että yksityisten urakoijien toimet ovat riittävät. Kaupunki on jaettu kolmen urakoitsijan kesken. Niiden rajoja ei näy missään eikä kaupunkilaisten pitäisi niistä välittääkään. Kaupungin työntekijät valvovat työn jälkeä satunnaisotannalla ja saamansa asukaspalautteen perusteella.

Jos epäkohtia löytyy, urakoija saa siitä ensin huomautuksen. Seuraava askel on sanktiomaksu.

Pääseekö pysäkille?

Tien urat ovat vain yksi Leppäahon tarkkailun kohde.

– Kiinnitämme erityisesti huomiota esteettömyyteen ja joukkoliikenteeseen: pääseekö bussipysäkille, onko suojatien kohdalla näkemäeste tai valli, jota ei voi pyörätuolilla ylittää?

Klik, klik. Leppäaho ottaa kuvan Liipolan ostoskeskuksen takaa, jossa pikku koululaiset voivat jäädä piiloon lumivallin taakse. Nämä terveiset menevät myöhemmin YIT:lle. Koulujen ympärystöjä tarkkaillaan erityisen huolella.

Sillan kaiteet vapaina

Asuinalueilta tulee kaupungille säännöllisesti palautetta, jossa valitetaan katujen kaventumista lumivallien vuoksi. Tosin valittajat eivät asu kaikkein kapeimmilla kaduilla, tietää Leppäaho.

– Kapeilla kaduilla asukkaat ovat tottuneet kapeuteen, mutta kun leveä tie kapenee talvella, asukkaat valittavat. Näillä määrärahoilla meillä ei ole varaa kuljettaa lumia pois.

Tonttimaalla lumen siirto on omalla vastuulla. Kaupungin alueella asuinkaduilla ajetaan lunta pois vain, jos lumesta on todellista haittaa, kuten näkemäeste tai jos valli on niin korkea, ettei aurattu lumi enää lennä vallin päälle.

Sillat ovat erityistapaus. Niissä vallit pidetään poissa, koska on vaarana, että lapset kiipeävät niiden päälle ja kaiteen yli tielle.

Sopenkorvessa monenlaista lumityötä

Tieasioista valittavissa näkyy sukupolviero. Iäkkäät ihmiset kertovat ongelmasta rakentavasti, mutta nuoret tietävät oikeutensa ja osaavat vaatia, kuvailee Leppäaho ja silmäillee lumen reunustamaa esikaupunkikatua. Siinä pystyy silti ohittamaan leveän jäteautonkin, kun siirtyy hetkeksi sivuun.

– Tällä 150 metrin matkalla ei pitäisi olla ongelmia.

Kaupungin vastuulla on pitää auki ajoväylät, myös kevytväylät eli yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät. Pelkkä jalkakäytävä kuuluu tontin omistajalle, samoin tontin liittymä.

Jos kiinteistön omistaja ei huolehdi velvollisuudestaan, Leppäaho saattaa lähettää muistutuksen isännöitsijälle tai suoraan huoltoyhtiölle. Se ei ole käytännössä helppoa, sillä saman kadun varrella on yleensä useita taloyhtiöitä, joilla jokaisella saattaa olla eri huoltoyhtiö.

Sopenkorvessa tilanne korostuu. Osa kiinteistöistä on avannut jalkakäytävänsä, osa ei.

Etelä-Lahdessa oli ongelmia

Kaupunki sai Etelä-Lahdesta runsaasti valituksia tienpidosta tammikuun alussa. Palaute oli aiheellista, ja nyt urakoija on pestannut töihin yhden aliurakoijan lisää.

– Esimerkiksi jokin kortteli oli jäänyt auraamatta ja oli lukuisia esteettömyysongelmia.

Renkomäenväylälle oli ehtinyt muodostua syvät urat, joita maanantaina höylättiin ja siivottiin moneen kertaan kuorma-autoilla ja traktorilla. Tien varren bussipysäkki oli jossain vaiheessa saanut kolhun, mutta aiheuttaja on voinut olla myös liukastellut auto.

Karistossa ahdasta

Kaikki palaute tulee varmasti perille, myös nauhalle saneltu, vakuuttaa valvoja. Nopeimmillaan ongelma kilahtaa suoraan hänen kännykkäänsä, kuten tämä: Kariston koulun vieressä on pyörätie ollut auraamatta koko talven.

Leppäaho käy saman tien toteamassa, että ajoradalta on todella aurattu lumet kevytväylälle, eli kaupungin alueelle.

– Tämä kohta kadusta on kaavoitettu niin, että lumet on suunniteltu ajettavaksi usein pois. Kohteeseen on tilattu alueen urakoitsijalta lumen siirto. Täysin asiasta antoivat palautetta.

Kunnossapitoa hankaloittavat pysäköidyt autot. Kaupunki antaa siivottaville kortteleille autojen siirtokehotuksen vähintään 48 tuntia ennen aurausta. Jos autoa ei ole siirretty, kaupunki siirtää sen lähistölle ja perii toimenpiteestä 130 euron maksun.

Tietoa ajoratojen hoidosta kaupungin nettisivuilla

Tietoa kiinteistölle kuuluvista kadunhoitotöistä kaupungin nettisivuilla