Vammaisen potilaan ihmisarvoa loukattiin psykiatrisella osastolla - hyvinvointiyhtymä sai huomautuksen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle huomautuksen potilaan ihmisarvoa loukkaavasta käytöksestä. Psykiatrisella osastolla eritykseen laitettua potilasta oli apulaisoikeusasiamiehen mukaan kohdeltu laittomasti ja häntä oli laiminlyöty. Potilaalla on CP-vamma.

Apulaisoikeusasiamies piti nöyryyttävänä ja halventavana kohteluna sitä, että liikuntarajoitteinen potilas oli joutunut ruokailemaan lattialla ohuen patjan päällä ja sopimattomin ruokailuvälinein. Potilaalle oli myös laitettu vaipat yli vuorokauden kestäneen eristyksen ajaksi. Potilaalla tulisi kuitenkin aina olla mahdollisuus päästä vessaan.

Potilas oli lisäksi hoidon aikana muun muassa tippunut sängystä ja loukannut ainoan terveen kätensä.

Huomautus annettiin myös siitä, että potilaan tapaukseen liittyvät asiakirjat olivat puutteellisia eikä riittäviä kirjauksia oltu tehty. Tämä vaikeutti myös tapauksen arviointia.

Myös Valvira totesi, että asiakirjoissa oli puutteita, vaikka Valviran näkemyksen mukaan eristys muuten toteutui asianmukaisesti.

Apulaisoikeusasiamies suosittelee, että hyvinvointiyhtymä korvaa potilaalle häneen kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset.