Sairaanhoitajien työharjoittelupaikkoja haetaan kuin konserttilippuja: pitää olla hyvä nettiyhteys, nopeat sormet ja tuuria

Liikunnan alalla työharjoittelua ei nähdä erillisenä juttuna vaan sitä voi suorittaa vaikka omassa kodissaan.

Opintoihin liittyvät pakolliset työharjoittelut ovat monien opiskelijoiden mielestä yksi tärkeimmistä asioista koko koulutuksessa. Työharjoittelujen määrä ja suoritustavat vaihtelevat koulutusaloittain. Eniten työelämään käytännön kautta pääsevät tutustumaan sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on harjoittelua peräti 75 opintopisteen edestä. Käytännössä se tarkoittaa 7-8 työharjoittelujaksoa, jotka kestävät kerrallaan 6-8 viikkoa.

– Meidän alalla työharjoitteluissa parasta on se, että pääsee näkemään monta erilaista paikkaa. Omia harjoitteluja olen suorittanut jo sisätautiosastolla, kirurgisella osastolla, perussairaanhoidossa ja mielenterveyspuolella. Tällä hetkellä eniten kiinnostaa kirurginen puoli ja toivon saavani hyviä harjoittelupaikkoja viimeisille jaksoille, Lahden ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelija Anitta Escursa kertoo.

Parhaillaan Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti24:ssä työharjoitteluaan tekevä Torsti Yrjänä on samoilla linjoilla. Hän kehuu olleensa vain sellaisissa työharjoittelupaikoissa, joissa opiskelija on otettu hyvin vastaan ja ohjaus on toiminut mutkattomasti.

– Työharjoittelu on todella mukavaa vaihtelua tiiviin teoriaopiskelun jälkeen. Siinä saa usein onnistumisen tunteita, ja moni oppikirjoissa vaikealta tuntunut asia aukeaa käytännön töissä ihan uudella tavalla. Meidän alallamme työharjoittelu on mielestäni tärkein tapa verkostoitua, Torsti Yrjänä kuvailee.

Kaikki eivät saa haluamaansa paikkaa

Sairaanhoitajaopiskelijoita harmittaa työharjoittelussa yksi asia, joka on siihen liittyvä hakusysteemi. Paikat varataan sähköisesti toimivan, valtakunnallisen Jobiili-järjestelmän kautta, joka on kaatunutkin muutaman kerran suuren käyttäjämäärän takia.

– Harjoittelupaikkojen varaus muistuttaa konserttilippujen varaamista ja on ihan sekuntipeliä. Pitää olla tosi hyvin toimiva nettiyhteys, nopeat sormet ja tuuria, että saa varattua haluamansa paikan. Viimeksi minulle kävi huonosti, enkä saanut paikkaa. Toki paikkoja voi katsella myöhemminkin, ja yksityisen puolen harjoittelupaikkoja kysellään suoraan yrityksiltä, Anitta Escursa sanoo.

80 opiskelijan tutor-opettajana toimiva lehtori Päivi Ivanoff-Lahtela tietää, etteivät kaikki opiskelijat saa haluamaansa paikkaa, mutta suurin osa löytää harjoittelupaikan Jobiilin kautta.

– Suurin yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, jonne kaikki opiskelijat tekevät ainakin yhden harjoittelun. Harjoittelupaikoissa ohjaajien panos on erittäin tärkeä, ja arvostamme heidän tekemäänsä työtä, Ivanoff-Lahtela kiittelee.

Opiskelijan pitää olla aktiivinen ja kysellä

Hyvä harjoittelupaikka on opiskelijoiden mukaan sellainen, jossa ei vain kuljeta ohjaajan perässä vaan opiskelijoita tuetaan ja haastetaan.

– Ei siitä ole hyötyä, jos ohjaaja antaa kaikki valmiit vastaukset. Opiskelijan pitää olla aktiivinen, kysellä ja kyseenalaistaa, Anitta Escursa pohtii.

Työharjoittelu ohjaa monesti opiskelijan urasuunnittelua. Opiskelijan mieli ja kiinnostuksen kohteet joko vahvistuvat tai muuttuvat työharjoittelun aikana. Hyvin sujunut työharjoittelu on poikinut opiskelijoille usein vähintään sijaisuuksia ja kesätöitä.

– Opettajalle suurin ilo on nähdä opiskelijan ammatillinen kasvu ensimmäisestä tapaamisesta valmiiksi sairaanhoitajaksi. Työharjoittelulla on todella suuri rooli ammattitaidon ja -identiteetin kehittymisessä, Ivanoff-Lahtela sanoo.

Harjoittelu sidotaan työelämäprojekteihin

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinnossa työharjoittelun ja normaalin opiskelun raja on hämärtynyt.

– Emme näe työharjoittelua erillisenä juttuna. Työharjoittelua voi olla sellainen, että opiskelija työstää työelämän kanssa sovittua juttua vaikka omassa kodissaan. Sidomme opiskelussa oppimisen aitoihin työelämäprojekteihin, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Vierumäen kampuksella toimivan liikunta- ja vapaa-ajan koulutusohjelmaohjelmajohtaja Mika Tenhu sanoo.

Koulutusohjelmaan kuuluu työharjoittelua 30 opintopisteen edestä. Harjoittelupaikat löytyvät helposti. Liikunta-alan opiskelijat hakevat harjoittelupaikkoja paljon ulkomailta.

– Työharjoittelu on erittäin tärkeää, koska opiskelun perustana on oppia sellaisia taitoja, joita tavoitetyötehtävät edellyttävät. Moni löytää harjoittelun kautta pysyvän työpaikan, Tenhu iloitsee.

Lahden ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen harjoitteluvastaava Taina Heininen-Reimi kuvailee työharjoittelua kolmikantatyöksi, jonka muodostavat opiskelija, harjoittelupaikan ohjaaja ja ohjaava opettaja. Harjoittelupaikat ovat moninaisia, ja harjoittelua tehdään muun muassa lastensuojelussa, ikäihmisten parissa tai päihde- ja mielenterveystyössä.

– Teoria ja käytäntö nivoutuvat, työelämätaidot kohtaavat ja ammatillinen identiteetti hahmottuu. Harjoittelussa voi kokea erilaisia työn toteutuksia, asiakkaita ja työyhteisöjä, Heininen-Reimi sanoo.

Harjoittelujaksoja hehkutetaan myös tradenomiopiskelijoiden piirissä. Työharjoittelupaikasta saa usein opinnäytetyöaiheen ja parhaimmillaan työpaikan.

– Harjoittelun kautta opiskelija laajentaa ammatillista osaamistaan ja valmentautuu työelämän uudistuviin vaatimuksiin. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikat itse, Lamkin liiketalouden koulutuksen harjoitteluvastaava Markku Koskinen kertoo.