Kuntaliiton sote-johtaja vanhusten hoivan valvonnasta sote-uudistuksessa: "Pääministeri ei ajan tasalla"

Vanhusten hoivan valvonta ei helpotu, vaan vaikeutuu nykyisestä, toteaa Kuntaliiton Tarja Myllärinen.

Vanhusten palvelut ja muu sosiaalihuolto yksityistyy nykyistä enemmän sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Valvontaan arvioidaan tarvittavan merkittävästi lisää resursseja.

Valinnanvapauslakiesityksessä todetaan, että yksityisten palveluntuottajien liikevaihto kasvaisi sosiaalihuollon palveluissa noin 500–800 miljoonalla eurolla nykytilanteeseen verrattuna.

Tämä johtuu siitä, että maakunnan pitää tarjota esimerkiksi vanhusten asumispalveluihin asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Jos asiakas kieltäytyy näistä, hän voi valita myös maakunnan liikelaitoksen oman palvelun.

– Kyllä lain vaikutusarvioinnissa on ajateltu, että asiakkaat käyttävät valinnanvapautta enemmän asiakassetelillä kuin nykyisillä palveluseteleillä tai ostopalvelulla, neuvotteleva virkamies Maria Porko sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

Pääministeri ei ajan tasalla

Lakiesityksessä todetaan myös, että palveluiden valvontaan tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän resursseja.

"Tämä edellyttää merkittäviä lisävoimavaroja nykyiseen nähden sekä uudenlaista osaamista", lakiesitys toteaa.

– Maakunnille tulee valinnanvapauslain myötä valvontatehtäviä enemmän kuin kunnilla on tällä hetkellä, myös Porko vahvistaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi Helsingin Sanomille sunnuntaina, että sote-uudistus parantaisi hoivapalveluiden valvontaa, kun palvelun järjestäminen siirtyisi kunnilta 18 maakunnan vastuulle. Lisäksi hän sanoi, että maakunnat voivat itse päättää, missä määrin ne haluavat ulkoistaa toimintaa ja missä määrin tuottaa itse.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen toteaa, että pääministeri ei ole tässä ajan tasalla.

– Valinnanvapaus on asiakkaan oikeutta valita palvelu. Maakunta ei voi päättää sitä.

Lisäksi hän kummastelee, että valvonta Sipilän mielestä paranisi sote- ja maakuntauudistuksessa.

– Kun yritysten ja yksiköiden määrä lisääntyy, se väistämättä lisää valvottavaa. Näin ollen valvonta ei yhtään helpotu, Myllärinen toteaa.

Valvontaa vaikeuttaa hänen mukaansa myös se, että valvova viranomainen siirtyy todennäköisesti maakunnan keskuskaupunkiin.

– Silloin häviää se paikallistuntemus, jota kunnissa on. Ylipäätään valvonnan järjestäminen tulee vaatimaan hyvin paljon lisää resursseja, Myllärinen sanoo.

Mikä asiakasseteli?

Asiakasseteli on maakunnan asiakkaalle myöntämä maksusitoumus. Setelin saatuaan asiakas voi valita hyväksytyistä palveluntuottajista itselleen soveliaimman.

Asiakasseteliä on tarjottava esimerkiksi vanhusten asumispalveluissa, kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa.

Palveluja voidaan tarjota myös henkilökohtaisella budjetilla. Se on rahasumma, jonka käytöstä tiettyihin palveluihin asiakas voi itse päättää. Henkilökohtaista budjettia tarjotaan silloin, jos ikääntyneellä tai vammaisella henkilöllä on jatkuvaa tai laaja-alaista palveluntarvetta.