Ikäihmisten ostopalveluista valitettu Päijät-Hämeessä enemmän kuin "omista" – myös Lahden Launeen Esperi Caressa oli ongelmia

Jopa 90 prosenttia ikäihmisten palveluita koskevista kanteluista liittyy ostopalveluihin. Luku on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelta ja siinä on mukana ikääntyneiden asumispalvelut.

– Ostopalveluiden määrä on kasvanut merkittävästi. Niiden osuus on noin puolet kaikista tuotetuista ikäihmisten palveluista. Siksi myös palveluiden valvontaa pitää olla, niin omissa kuin ostopalveluyksiköissä, ja valvontaan täytyy löytyä tarpeeksi resursseja, sanoo Kimmo Kuosmanen, yhtymän vs. toimialajohtaja ikääntyneiden palveluista ja kuntoutuksesta.

Kuosmasen mukaan ero kanteluiden määrässä voi johtua ainakin henkilöstömitoituksesta ja henkilöstön pysyvyydestä.

– Käsitykseni on, että omissa yksiköissämme henkilöstöä on enemmän ja vaihtuvuus pienempää kuin ostopalveluyksiköissä.

Ikäihmisten palveluita koskevia kanteluita tehtiin hyvinvointiyhtymälle viime vuonna kaikkiaan 8–10. Määrä on pysynyt Kuosmasen mukaan suhteellisen samanlaisena viime vuosina.

– Mitään suurta huolta ei mielestäni ole.

Esperi Carella ongelmia myös Lahdessa

Kohun keskelle joutuneen Esperi Caren toiminnassa on ollut ongelmia myös Lahden Launeen yksikössä ja vanhusten asiakkaaksi otto keskeytettiin. Tilanne oli päällä kolme kuukautta loka–tammikuussa 2017–2018. Kuosmanen kertoo, että palautetta tuli hoidon laadusta, hoitajien käytöksestä, vanhusten kohtelusta ja vastaanottamisesta ja henkilöstön vähyydestä.

– Nämä puutteet havaittiin selvästi ylimääräisessä tarkastuksessa, joka Esperin Launeen yksikköön tehtiin. Yleensä tarkastus tehdään kerran vuodessa, mutta tuolloin tehtiin ylimääräinen tarkastus omaisten ja henkilökunnan antaman palautteen perusteella.

Yksi suurimpia ongelmia oli, ettei yksikössä ollut yhdessä vaiheessa lähiesimiestä ollenkaan, ja toisinaan lähiesimiehen tehtäviä hoitivat koko ajan vaihtuvat sijaiset. Launeen yksikössä ei havaittu asiakkaiden hengen vaarantavia tai muita vakavia puutteita.

– Sen jälkeen, kun Esperi nimitti yksikköön vakituisen lähiesimiehen, kukaan ei enää tehnyt yksiköstä valituksia vuoden 2018 aikana. Viimeisin tarkastus Launeen yksikköön tehtiin viime marraskuussa.

Kuosmasen mukaan palveluntuottajat reagoivat yleensä hyvin saadessaan ostajalta pyyhkeitä. Sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että virastolla ei ole yhtään Esperi Caren ikäihmisten palvelukohdetta valvonnassa Lahden alueella.

"Esperille merkittävä imagotappio"

kertoi viikonloppuna, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tutkii parhaillaan koko Esperi Caren toimintaa. Ongelmatapauksia on tullut tietoon kymmenistä eri yksiköistä, mutta Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla Valvira on määrännyt Esperin keskeyttämään toimintansa kokonaan yhdessä yksikössä. Siellä yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä hoitovirheen takia. Esperi Care on julkisesti myöntänyt tehneensä virheitä ja yrittävänsä nyt palkata lisää henkilökuntaa.

Esperi Caren Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen aluepäällikkö Britta Dölling-Hasu ilmoitti , että tiedottamisesta vastaa viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Tero Valtanen. ei kuitenkaan tavoittanut Valtasta kommentoimaan Päijät-Hämeen tilannetta lukuisista yrityksistä huolimatta.

Lahdessa on neljä Esperi-yksikköä sekä Hartolassa ja Iitissä yksi. Osassa hoidetaan vanhuksia, osassa kehitysvammaisia.

– Ovathan nämä uutiset Esperille merkittävä imagotappio, josta voi seurata taloudellisiakin menetyksiä. Varmasti kunnat harkitsevat jatkossa vakavasti, ostavatko enää Esperi Carelta palveluita, Kimmo Kuosmanen sanoo.