Hyvinvointiyhtymä parantaa asiakasohjausta – puhelinpalvelun rinnalle sähköistä ajanvarausta ja chat-palvelua

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä parantaa neuvontaa ja asiakasohjausta. Yhtymän hallitus päätti maanantaina, että viime vuonna aloitettua uudistustyötä jatketaan kehittämishankkeena vuosina 2019–2020.

Tavoitteena on, että asiakas saa entistä helpommin yhteyden tarvitsemaansa palveluun, ja asiointi onnistuu yhden yhteydenoton periaatteella. Asiakaspalvelunumeroiden määrä vähenee merkittävästi, kun puhelinpalvelua keskitetään. Perinteisen puhelinpalvelun rinnalle tuodaan digitaalisia asiointikanavia kuten sähköistä ajanvarasta ja chat-palvelua.

Päijät-Hämeen neuvoloissa otettiin jo viime vuoden lopulla käyttöön yksi yhteinen neuvonta- ja ajanvarausnumero sekä chat. Kevään aikana yhdistetään lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten sosiaalihuollon neuvonta yhdeksi kokonaisuudeksi. Ikääntyneiden neuvonta on keskitetty yhtymässä jo aiemmin.

Ympärivuorokautista neuvontaa, ohjausta ja hoidon tarpeen arviointia tarjoava Päivystysapu-numero (116 117) tulee käyttöön Päijät-Hämeessä huhtikuussa. Yhtymän suun terveydenhuollon ja terveyskeskusten puhelinpalvelut uudistetaan ensi vuoden alussa.