Ryhmäjohtajat korostavat: Hoitajien suita ei saa tukkia

"Hoivakodista suora linja valvojiin. Henkilökunnan huoli otettava tosissaan."

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat korostavat valvonnan merkitystä. He pitävät tärkeänä, että sekä julkisen että yksityisen puolen hoivayksiköissä työskentelevä henkilöstö voi vapaasti kertoa havaitsemistaan epäkohdista.

– Työntekijöillä pitää olla selkeä oikeus sekä myös ohjeistus ilmoittaa epäkohdista ilman, että ilmoittajaan kohdistuu seuraamuksia. Avoin ja luottavainen ilmapiiri työpaikalla on avainasemassa, jotta työntekijät uskaltavat kertoa epäkohdista, sanoo SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman.

– Se pitäisi varmistaa, ettei työntekijän tarvitse pelätä oman työpaikkansa puolesta, vihreiden Krista Mikkonen säestää ryhmäjohtajille tekemässä kyselyssä.

Leena Meren (ps.) mukaan yksityisellä puolella ongelmana on se, että esimiehet ovat tulospalkattuja, joten he eivät mielellään puutu epäkohtiin.

– Pitäisi olla itsestään selvää, että henkilöstöllä olisi suora linja valvovaan viranomaiseen, Meri sanoo.

"Ilmiantoja nimettömänä"

Kokoomuksen Kalle Jokinen pohtii, voitaisiinko vanhushuoltoon soveltaa samaa mallia, mikä on käytössä muun muassa suurta turvallisuutta vaativassa lentoliikenteessä. Hän puhuu niin sanotusta omavalvonta-prosessista, jossa henkilöstö voi anonyymisti tuoda esiin epäkohtia ja mahdollisia riskejä, jotta toimintoja voidaan kehittää ja lisätä turvallisuutta.

Keskustan Antti Kaikkonen sanoo, että hoiva-alan ay-järjestöt ovat tehneet hyvää työtä epäkohtiin puuttumisessa.

– Henkilökunnan osoittamaan huoleen on kiinnitettävä entistä paremmin huomiota. Hoiva-alan yrityksen pitää ymmärtää, että saadakseen hyvää ja pysyvää henkilökuntaa, sen tulee olla houkutteleva työpaikka, Kaikkonen sanoo.

300 000 euroa oikeusasiamiehelle

Jokisen mukaan nyt esille nousseet ongelmat kertovat, että valvonta toimii ja ongelmiin pystytään puuttumaan. Hän muistuttaa, että eduskunnan oikeusasiamies valvoo myös vanhusten laitoshoitoa ja palveluasumista. Siksi hallitus lisäsi budjetissa 300 000 euroa oikeusasiamiehen kansliaan.

Kaikkonen korostaa, että Esperi Caren toiminta ei yksiselitteisesti käy. Tuloksen teko alimitoitellulla henkilökunnan määrällä on selkeästi tuomittavaa toimintaa.

Kaikkosen mukaan sote-uudistus tarvitaan, koska 18 maakuntaa pystyy vahvempaan hankintaan ja valvontaan kuin nykyiset lähes 200 eri toimijaa.

Lindtman: Sote hallitusti

Lindtmanin mukaan Esperi Caren esimerkki osoittaa valvonnassa olevan puutteita ja hallituksen sote-uudistuksen markkinamallissa riskit edelleen kasvaisivat, kun toimijoiden määrä lisääntyy merkittävästi. Myös valvonta monimutkaistuisi samalla kun valvontatoimintaan kohdistuu säästöpaineita.

– Esperi Carenkin tapaus osoittaa, miten välttämätöntä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on tehdä hallitusti ja kansalaisten etu edellä, jotta tämän kaltaisten ongelmien lisääntyminen vältetään. Uudistusten yhteydessä on varmistettava, että valvonnan lainsäädäntöpohja on valmisteltu hyvin huolellisesti ja sen resurssit ovat turvatut. Tässä ei ole varaa kompromisseihin, Lindtman sanoo.

Lindtman esittää, että pikaisesti harkittavaksi, tulisiko hankintalakia uudistaa niin, että sote-hankinnoissa laatukriteerien huomioon ottaminen olisi pakollista.

Meri: Valinnanvapaus jäihin

Meri korostaa, että hoidon laatu pitää olla turvattu, tuottaa palveluja kuka tahansa. Hän pitää ongelmana sitä, etteivät kunnat osaa kilpailutusta ja valvonta ei toimi. Kriteerit ovat liian väljät ja sopimuksessa ei ole lukuja tarkoista henkilöstömääristä.

– Valinnanvapaus pitäisi laittaa nyt jäihin ja sote-uudistus pitää pysäyttää, Meri sanoo.

Mikkosen mukaan nyt pitää huolehtia siitä, että aluehallintoviranomaisilla on riittävät resurssit tehdä valvontaa.

– Pitää varmistua siitä, että hoitajamitoituksen kriteereitä noudatetaan kaikkialla ja henkilöstön työpanos kohdistuu hoitotyöhön eikä muualle.

"Karua bisnestä"

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoo tiedotteessaan, että Esperin tapaus osoittaa, miten karua bisnes hoiva-alalla pahimmillaan on. Kireässä taloustilanteessa kunnat ostavat palveluja mistä halvalla saavat ja hoivakotien todellisuus ei useinkaan vastaa yhtiöiden mainoslauseita.

– Vanhustenhoivan on annettu kriisiytyä jo pitkään. Pelkään, että Esperin tapaus on vasta jäävuoren huippu. Samalla Sipilän hallitus haluaa sote-uudistuksellaan ajaa Suomea yhä enemmän voitontavoittelun ohjaamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, Pekonen sanoo.

Pekosen mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää toimenpidealoitteen siitä, että vanhustenhoivan henkilöstömitoitus kirjattaisiin sitovasti lakiin.