Valviran ylijohtaja: "Suomen valvontaresurssit ovat niukat"

Valviralla on vain kymmenkunta viranomaista valvomassa koko Suomen kaikkea sosiaalihuoltoa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson kertoo, että Suomen sosiaalihuollon valvonnan resurssit ovat pienimmät kaikista Pohjoismaista.

– Kyllä se tosiasia on, että Valviran ja aluehallintovirastojen resurssit ovat merkittävästi pienemmät kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen valvontaresurssit ovat niukat, Henriksson sanoo.

Hän kertoo, että Valvirassa koko Suomen sosiaalihuollon valvonnasta vastaa reilut 10 ihmistä.

Toisaalta Henriksson pitääkin selvänä, että Suomen vanhusten hoivan ongelmat eivät ratkea vain viranomaisvalvontaa lisäämällä.

– Ei tämmöinen reilut 10 ihmistä pysty olemaan joka paikassa läsnä ja tekemään tarkastuksia kaikkialle. Kyllä tämän pitää ratketa omavalvontaa parantamalla.

Henriksson havainnollistaa mielipidettään ilmailuesimerkillä.

– Ei ilmailun tarkastaja voi istua mukana jokaisessa lentokoneessa. Kyllä lentokoneenkin turvallisuus lepää lentäjien ja muiden lennon toteutukseen osallistuvien omavalvonnassa.

Hän painottaa, että omavalvonnan edistäminen ja viranomaisen kyky puuttua vaaratilanteisiin ovat molemmat tärkeitä.

– Viranomaisen tehtävä on varmistaa, että omavalvonta toimii, ja puuttua sitten, jos se ei toimi, Henriksson sanoo.

Valvira keskeytti viime viikolla Esperi Caren omistaman hoivakoti Ulrikan toiminnan Kristiinankaupungissa. Toimintayksikköä alueella valvova Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli saanut lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja.

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.