Lehti: Tutkimustulokset vihjaavat, että aikuisopiskelusta on merkittäviä terveyshyötyjä

Aikuisopiskelu kasvattaa itseluottamusta ja sosiaalisia verkostoja ja kohentaa mielenterveyttä, kertoo Kansanvalistusseuran julkaisema Elm Magazine.

Kymmenessä Euroopan maassa toteutetun Benefits of Lifelong Learning -tutkimuksen tulokset vihjaavat, että vapaaehtoinen, harrastusmuotoinen opiskelu tekee hyvää terveydelle. Yhteys on sitä voimakkaampi, mitä alhaisempi oppijan taustakoulutus on.

Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen pitää yllättävänä, että tutkimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia riippumatta siitä, osallistuivatko ihmiset liikuntakursseille vai kieliopintoihin.

Yksi selitys tähän on Mannisen mukaan se, että Suomessa voi opiskella useissa oppilaitoksissa taustasta riippumatta, edullisesti.

Omaehtoinen oppiminen on myös stressitöntä.