WhatsApp suosituin, Facebookin käyttö vähenee - suomalaisiin toimittajiin luotetaan

Tutkimus: Some-mainonta ärsyttää suomalaisia. Syvälliset ja taustoittavat uutiset kiinnostavat lukijoita entistä enemmän.

Suomalaiset lukijat ovat entistä kiinnostuneempia lukemaan syvällisiä ja taustoitettuja uutisia. Sanomalehtien liiton tuoreen tutkimuksen mukaan 69 prosenttia suomalaisista odottaa tällaisia juttuja.

Luku on kasvanut viimeisten neljän vuoden aikana 26 prosenttiyksikköä.

Tiiviissä ja nopeassa muodossa uutiset haluaa lukea 35 prosenttia suomalaisista. Tämän osalta suunta on ollut laskeva. Korkeimmillaan luku on ollut 43 prosenttia.

Toimittajiin luotetaan

Luottamus suomalaisiin toimittajiin kasvoi tutkimuksen mukaan viimeisen vuoden aikana kuusi prosenttiyksikköä: suomalaisiin toimittajiin luotti 66 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista, neljä vuotta aiemmin 50 prosenttia.

Lähes kaikki suomalaiset ovat sitä mieltä, että suomalaisella sanomalehdistöllä on merkittävä vaikutus yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lähes yhtä korkealle nousivat näkemykset siitä, että vastuuttomat uutismediat lietsovat ja lisäävät negatiivisia ilmiöitä.

Painettu sanomalehti on yleisin tapa lukea sanomalehtisisältöjä ja tietokoneella lukeminen toiseksi yleisin tapa. Neljä viidestä suomalaisesta pitää painetun sanomalehden lukemista rentouttavampana kuin sähköisen sanomalehden lukemista. Nuorimmistakin kolme neljästä oli tätä mieltä.

Snapchat on nuorten kanava

Sosiaalisen median palveluista WhatsApp on tällä hetkellä suosituin. WhatsAppia ilmoittaa käyttävänsä säännöllisesti 72 prosenttia suomalaisista. Seuraavaksi suosituin on Facebook (60 %) ja kolmantena YouTube (59 %).

WhatsAppin käyttäjien määrä kasvoi kuusi prosenttiyksikköä, Facebookin laski kolme prosenttiyksikköä. Facebookin käyttäjämäärä oli korkeimmillaan (68 %) vuonna 2015, minkä jälkeen käyttäjämäärät ovat laskeneet joka vuosi kolme prosenttiyksikköä.

Snapchat painottuu erittäin voimakkaasti 15–24-vuotiaisiin. Tästä ikäryhmästä 48 prosenttia ilmoittaa snäppäävänsä säännöllisesti. Snäpin käyttö on kuitenkin 15–25-vuotiaiden keskuudessa laskenut viimeisen vuoden aikana 10 prosenttiyksikköä. 25–34-vuotiaista snäppää vain joka kymmenes, sitä vanhemmista hyvin harva.

Mainonnan kohdentamiseen pitäisi pyytää lupa

Sosiaalisessa mediassa oleva mainonta ärsyttää jo 66 prosenttia suomalaisista. Some-mainonnan ärsyttävyys on kasvanut vuosien 2014–2018 välillä 15 prosenttiyksikköä, viimeisen vuoden aikana eniten.

Sosiaalisen median mainonnan koki kiinnostavaksi vain kahdeksan prosenttia suomalaisista.

Kuusi prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa levitetyt uutiset ovat aivan yhtä luotettavia kuin varsinaisten uutismedioiden uutiset.

Suomalaisista 38 prosenttia ilmoitti viettävänsä suuren osan internetissä kuluttamastaan ajasta sosiaalisen median parissa. 15–24-vuotiaista peräti 68 prosenttia.

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että mainostajien pitäisi käyttää ennen kaikkea medioita, jotka työllistävät suomalaisia. Tämä näkemys oli vahva kaikissa ikäryhmissä.

Suomalaisista 88 prosenttia pitää tärkeänä, että mainonnan kohdentamiseen pyydetään lupa. Vain joka kymmenes pitää hyvänä asiana sitä, että hänelle tarjotaan mainoksia, jotka kohdentuvat esimerkiksi Facebook-profiilin tai internetin käytöstä syntyvien jälkien perusteella.