WHO listasi: Nämä ovat maailman suurimmat terveysuhat vuonna 2019

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut maailman kymmenen suurinta terveysuhkaa vuodelle 2019. Suurimman uhan muodostavat ilmansaasteet ja ilmastonmuutos. Myös rokotevastaisuus, ebola, denguekuume ja HIV aiheuttavat huolta.

1. Ilmansaasteet ja ilmastonmuutos

Yhdeksän kymmenestä ihmisestä maapallolla hengittää joka päivä ilmansaasteiden pilaamaa ilmaa, ja siksi WHO pitää ilmansaasteita pahimpana terveysuhkana maailmassa tänä vuonna. Hengitysilmassa olevat pienhiukkaset kulkeutuvat elimistöön hengitysteiden kautta ja aiheuttavat seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. 90 prosenttia kuolemista tapahtuu alhaisen elintason maissa.

Valtaosa ilmansaasteista syntyy fossiilisten polttoaineiden poltosta. Se on myös merkittävin syy ilmastonmuutokseen, jonka arvioidaan aiheuttavan 250 000 ihmisen kuoleman vuosittain vuosina 2030–50. Ilmastonmuutos lisää malariasta, aliravitsemuksesta, ripulista ja kuumarasituksesta aiheutuvia kuolemia.

2. Ei-tarttuvat sairaudet

Diabetes, syöpä ja sydänsairaudet ovat maailman toiseksi suurin terveysuhka tänä vuonna. Noin 70 prosenttia kuolemista maailmanlaajuisesti johtuu ei-tarttuvista sairauksista.

Suurimmat syyt ei-tarttuviin sairauksiin ovat tupakointi, liikkumattomuus, alkoholin liikakulutus, epäterveellinen ruoka ja ilmansaasteet. Epäterveelliset elämäntavat lisäävät myös mielenterveysongelmia.

3. Maailmanlaajuinen influenssapandemia

WHO:n mukaan varmaa on, että maailmanlaajuinen influenssapandemia iskee. Epävarmaa on, milloin se tapahtuu ja miten vakava pandemia on. Pandemian ehkäisemiseksi Influenssavirusten leviämistä seurataan 153 laitoksessa 114 maassa.

4. Heikoimmassa asemassa olevien elinolosuhteet

Reilu viidennes maapallon väestöstä eli 1,6 miljardia ihmistä asuu pitkittyneiden kriisien takia elinolosuhteissa, joissa perusterveydenhuoltoa ei ole. Kriisejä aiheuttavat kuivuus, nälänhätä, konfliktit ja väestön siirtymiset alueilla, joilla terveyspalvelut ovat usein jo ennestään hyvin heikot.

5. Antibioottiresistenssi

Antibioottiresistenssi tai mikrobilääkeresistenssi tarkoittaa bakteerien, parasiittien, virusten ja sienitautien vastustuskykya lääkkeille, ja se on WHO:n mukaan yksi suurimmista terveysuhista maailmassa. Se uhkaa suistaa ihmiskunnan aikakauteen, jolloin infektioita, esimerkiksi keuhkokuumetta, tuberkuloosia, tippuria tai salmonellaa, ei pystytä hoitamaan lääkkeillä.

Syynä mikrobilääkeresistenssille on antibioottien liikakäyttö ihmisillä ja ihmisravinnoksi tarkoitetuilla eläimillä.

6. Ebola

Viime vuonna Kongossa puhkesi kaksi ebola-epidemiaa yli miljoonan asukkaan kaupungeissa, joista toinen oli lisäksi konfliktialue. WHO listaa ebolan eli verenvuotokuumeen ja myös muut korkean uhan patogeenit eli taudinaiheuttajat maailman suurimpien terveysuhkien joukkoon, koska epidemiat eivät enää rajoitu syrjäisille alueille, vaan ne voivat lähteä liikkeelle tiheään asutuilta alueilta.

7. Heikko perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuolto on yleensä se paikka, jonne ihminen ensimmäiseksi menee sairastuttuaan. Se on terveydenhuollon kivijalka ja muuttuu uhaksi, jos se puuttuu ihmisiltä. WHO:n mukaan perusterveydenhuolto on edelleen puutteellinen lukuisissa alhaisen kehitystason maissa sekä maissa, joissa on keskitytty vain tiettyjen yksittäisten sairauksien torjuntaan.

8. Rokotevastaisuus

Suurimpien terveysuhkien joukkoon WHO listaa myös rokotevastaisuuden. Se uhkaa romuttaa järjestelmän, jolla vakavia sairauksia on saatu hävitettyä maapallolta. WHO:n mukaan rokottaminen on tehokkaimpia keinoja välttää vakavia sairauksia, ja rokotteet ehkäisevät 2–3 miljoonaa kuolemaa vuosittain. Rokotuskattavuuden lisäämisellä ehkäistäisiin 1,5 miljoonaa vuosittaista kuolemaa lisää. Esimerkiksi tuhkarokkotapausten määrä on kasvanut 30 prosenttia maailmanlaajuisesti rokottamattomuuden takia. Kaikki rokottamattomat eivät kuitenkaan ole rokotevastaisia, muistuttaa WHO.

9. Denguekuume

Hyttysten levittämä denguekuume leviää uusille alueille, ja perinteisillä tautialueilla, kuten Bangladeshissa ja Intiassa, hyttysiä suosivat sadekaudet pitenevät. Denguekuume uhkaa 40 prosenttia maapallon väestöstä, ja viidennes tartunnan saaneista voi kuolla. Vuosittain infektioita on 390 miljoonaa.

10. HIV

Vaikka HIV:n hoitokeinot ovat kehittyneet, silti miljoona ihmistä kuolee vuosittain HIViin ja AIDSiin. Epidemian käynnistymisestä 1980-luvulta lähtien siihen on sairastunut yli 70 miljoonaa ihmistä, joista puolet on kuollut. Nykyisin noin 37 miljoonalla ihmisellä on HIV. Uusi riskiryhmä ovat nuoret tytöt ja naiset Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Lähde WHO