Puhutko autolle tai kukille? Ei hätää, sitä tekevät lähes kaikki

Esimerkiksi suosittu tv-ohjelma Sohvaperunat on hyvä esimerkki siitä, että puhuminen teknisille laitteille on hyvin tavallista, kun esimerkiksi kommentoidaan televisio-ohjelmien hahmojen tekemisiä.

Puhuminen kukille, autolle tai muille kohteille, jotka eivät osallistu vuoropuheluun millään tavalla, on luultua paljon yleisempää, kertoo kielentutkija, professori emeritus Arto Mustajoki Helsingin yliopiston sivulla julkaistussa tiedotteessa.

Havainto perustuu Pietarissa kerättyyn aineistoon, jossa sata eri ikäistä ihmistä kulki yhden päivän ajan mikrofoni kaulassaan ja nauhoitti kaiken puhumansa.

Nauhoituksista pietarilaistutkijat analysoivat tilanteita, joissa ihminen tuotti vuoropuhelua, vaikka kuulijaa ei ole tai se ei syystä tai toisesta osallistu dialogiin. Tällaista puhetta tutkijat nimittävät pseudodialogiksi eli vale- tai mukavuoropuheluksi.

Venäläisaineiston mukaan pseudodialogia harrastavat kaikki ja paljon, ja kyseessä on hyvin tavallinen ja arkinen ilmiö.

Mustajoen mukaan olennaista on, että puhuja tietää ja hyväksyy sen, ettei kuulijaa ole tai se ei pysty vastaamaan dialogiin.

Pseudodialogia on monenlaista

Pseudodialogi jakaantuu erilaisin alalajeihin, esimerkiksi puhumiseen ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi vastata dialogiin, puhumiseen eläimille ja puhumiseen elottomille kohteille.

Mustajoki, ranskan kielen yliopistonlehtori Ulla Tuomarla sekä venäläistutkija Tatiana Sherstinova ovat yhdessä kirjoittaneen ilmiöstä kokooma-artikkelin, jossa ilmiötä muun muassa luokitellaan alalajeihin.

Tuomarlan mukaan puhuminen vauvalle tai vaikkapa eläimelle saa aikaan palkitsevan vuorovaikutustilanteen, vaikka kohde itse ei voi puhumalla vastata. Vauva kuitenkin hymyilee ja koira heiluttaa häntää. Silti samalla tavalla puhutaan myös esineille, vaikka puhuminen ei aiheuta kohteissa minkäänlaista reaktiota.

– Esineille ja kasveillekin puhutaan kuin ne ymmärtäisivät puhetta eli inhimillistämme ne. Tavallisin syy tällaiselle puheelle on kenties psykologinen, jonkinlainen tyhjän tilan täyttämisen tarve, läsnäolon vaikutelman luominen ja oman tekemisen jäsentäminen puheen kautta. Tätä ei kuitenkaan ole tutkittu, Tuomarla kertoo yliopiston sivulla julkaisussa tiedotteessa.

Mustajoen mukaan pietarilaisaineistossa eräs nainen puhui viherkasveilleen kymmenen minuuttia yhtä mittaa.

Autoa voidaan kehua

Myös tietokoneille ja muille teknisille laitteille puhuminen on hyvin tavallista. Yleensä syynä on vihastuminen tai turhautuminen laitteen toimintaan. Autoa sen sijaan voidaan kehua, jos se esimerkiksi käynnistyy kovalla pakkasella.

Yksi pseudodialogin alalaji on spontaani reaktio televisiosta tulevalle ohjelmalle.

– Katsojan ei ole mahdollista olla vuorovaikutuksessa televisiossa esiintyvien ihmisten kanssa, mutta silti erilaiset kommentit tv-ohjelmien henkilöille ovat hyvin yleisiä. Usein läsnä on kuitenkin useampia katsojia, jolloin vastaanottajana on ainakin osittain myös muut läsnäolijat. Tästä ilmiöstä kertoo ”Sohvaperunat”-ohjelmakin. Mutta kyllä televisiolle puhutaan silloinkin, kun ollaan yksin, Mustajoki kertoo tiedotteessa.

Tutkijoiden mukana pseudodialogiin liittynee kulttuuri- ja persoonallisuuseroja. Näitä ei kuitenkaan ole tutkittu tarkemmin.