Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa – kaikki suomalaisvauvat saavat kirjalahjan

Esikoululaiset Karina Karpova, Olli Tuulivirta ja Nella Keiski perehtyivät kuvakirjoihin Kytölän päiväkodissa syksyllä 2015. Armi Salonen

Ilkka Kuosmanen

Kaikki Suomessa vuosina 2019–2021 syntyvät vauvat saavat kirjalahjan. Suomen Kulttuurirahaston Lukulahja lapselle -ohjelma mahdollistaa kaksi lastenkirjaa, jotka kustannetaan vain tätä tarkoitusta varten. Hanke maksaa 1,2 miljoonaa euroa. Kirjat jaetaan perheille neuvolakäyntien yhteydessä.

Tutkimusten mukaan lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi se, kuinka paljon kotona luetaan. Vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja perheen välistä vuorovaikutusta.

Lapselle lukemisella on todettu olevan yhteys myös parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Näin ollen varhaisilla lukukokemuksilla on ratkaiseva merkitys osaamiserojen kaventamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen yhteiskunnassa.

Suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut viime vuosina kielteisemmäksi. Lukukeskuksen mukaan jopa 16 prosenttia suomalaisvanhemmista kertoo pitävänsä lukemisesta vain vähän.

– Mitä aiemmin lapset saadaan kirjojen äärelle, sitä todennäköisemmin he innostuvat lukemisesta myös myöhemmin, toteaa Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka

Kommentoi