Mitä teet kun osut onnettomuuspaikalle? Varmista oikea toiminta tästä

Viime vuonna korvattiin lähes 100 000 liikennevahinkoa.

Tiellä liikkujien velvollisuuksiin kuuluu onnettomuustilanteissa muiden auttaminen ja avun hälyttäminen. Pahimmillaan autoilijat voivat käytöksellään aiheuttaa vaaratilanteita tai lisäonnettomuuksia. Liikenneonnettomuuksiin kuuluu myös asian hoitaminen vakuutusyhtiön kanssa.

Suomessa sattuu vuosittain noin 100 000 liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa.

– Onnettomuuspaikalle saapuvan tai onnettomuuteen joutuneen on pyrittävä estämään lisävahinkojen syntyminen, varoitettava muita tielläliikkujia ja autettava vahingoittuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä. Lisäksi paikalle pitää hälyttää tarvittaessa apua. Tieliikennelaki velvoittaa tähän jokaista, kertoo komisario Pasi Tuominen Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi ei aina tarvita

Monilla on käsitys, että poliisi on hyvä kutsua varmuuden vuoksi aina liikenneonnettomuudessa paikalle.

– Poliisi pitää kutsua liikenneonnettomuuspaikalle aina, kun joku on kuollut tai loukkaantunut tai jos on syntynyt merkittävää aineellista vahinkoa. Mikäli onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteellä tai tilanteeseen liittyy epäselvyyksiä, niin on myös hyvä ilmoittaa poliisille. Esimerkiksi jos joku onnettomuuden osapuolista yrittää paeta onnettomuuspaikalta tai on päihtynyt, on syytä ilmoittaa poliisille.

Jos onnettomuuden osalliset ovat onnettomuuden syistä ja syyllisyydestä yksimielisiä, poliisia ei välttämättä tarvita. Poliisille ei tarvitse ilmoittaa myöskään, jos liikennevaurio on pieni ja aineelliset omaisuusvahingot ovat vähäiset.

Vakuutuskorvausten vuoksi on onnettomuustiedot kirjattava mahdollisimman tarkasti ylös. Osapuolten kannattaa aina vaihtaa yhteystietonsa ja kirjata ylös ajoneuvojen rekisteritiedot. Epäselvissä tilanteissa on myös hyvä kirjata mahdollisten silminnäkijöiden yhteystiedot ylös. Onnettomuuspaikalla on myös hyvä ottaa valokuvia vahingoista ja onnettomuuspaikasta.

Vahinkoilmoitus, ei käteiskorvaus

– Liikennevahingot kannattaa aina hoitaa vakuutusyhtiön kanssa tekemällä vahinkoilmoitus. En suosittele sopimaan onnettomuuksia kolaripaikalla maksettavalla rahallisella korvauksella. Silmämääräisesti pieniltäkin vaikuttavista kolarivahingoista voi aiheutua mittavia korjauskuluja, jotka voivat nousta tuhansiin euroihin. Vakuutusyhtiön kanssa asioimalla voi varmistua, että saa itselleen kuuluvan korvauksen, muistuttaa LähiTapiolan liikennevahinkojen asiantuntija Johanna Määttä.

Viime vuosina on keskusteltu säännöllisesti liikenneonnettomuuksien kuvaamisesta.

– Vakavan liikenneonnettomuuden uhrien kuvaaminen on epäeettistä. Kuvaamisesta voi aiheutua ikäviä tilanteita, joissa omaiset näkevät läheisensä sosiaalisen median kuvissa ennen viranomaisen toimittamaa suruviestiä. Onnettomuuspaikan kuvaaminen ei myöskään ole sivullisten vaan viranomaisten tehtävä, Tuominen kertoo.