Suhdannebarometrissa kaksi isoa plussaa: Hämeen talousnäkymät maan parhaat – pula osaajista helpottui maan lievimmäksi

Talvi on viilentänyt taloutta Hämeessä, mutta teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suhdannetilanne on lähes normaali. Lähiajan näkymät ovat hämäläisyrityksissä maan parhaat, selviää EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrista.

– Hämeessä yritysten suhdannenäkymät ovat yllättävän hyvät – huolimatta lähiajan kansainvälisistä epävarmuustekijöistä, arvioi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Hämeenlinnassa pidetyssä tilaisuudessa.

Hämeessä 74 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän kolmen lähikuukauden aikana ennallaan ja 14 prosenttia ennakoi kohentumista. Yritysten suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli Hämeessä +2, kun koko maan keskiarvo oli –8.

Merkille pantavaa suhdannenäkymien aluetarkastelussa oli se, että Lounais-Suomen +1 oli Hämeen ohella ainoa plussa koko maassa. Pirkanmaa pinnisteli nollatasolle, joka Suhdannebarometrin kielellä tarkoittaa sitä, että näkymät ovat normaalit. Muilla kuudella alueella näkymät ovat pitkän ajan keskiarvoa heikommat.

Suhdannebarometri kuvaa myös suhdanteen nykytilaa. Uudellamaalla nykytila on vielä +17 ja Keski-Suomessa +10, kun Hämeen luku on –1.

Tilaukset kasvaneet, tarjouskyselyt tasaantuneet

Hämeen hyvästä tilanteesta kertoo kuitenkin se, että tuotantomäärät kasvoivat kausivaihtelun huomioon ottaen hieman viime vuoden lopulla. Tammikuussa 85 prosenttia vastaajista arvioi tuotannon määrän olevan helmi-huhtikuussa yhtä suuri tai suurempi kuin tammikuussa.

Loka-joulukuussa henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Tulevien kolmen kuukauden aikana henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai kasvaa, arvioi 88 prosenttia vastaajista.

– Uutisten mukaan talous on laajasti maailmassa kääntymässä vahvasta kasvusta tasaisempaan ja epävarmempaan vaiheeseen. Valitettavaa on, että tällä kertaa kyse on poliitikkojen aiheuttamasta tilanteesta, ei talouden sisäisestä kehityksestä. Tämä ei kuitenkaan vielä näy Suhdannebarometrin tuloksissa. Etenkin Hämeen osalta näkymät ovat vahvat, toteaa lahtelaisen teknologiayritys Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

Uusien tilausten määrät, tilauskannat, liikevaihdot ja henkilöstön määrät ovat Kiisken mukaan kehittyneet suotuisasti. Sen sijaan tulevaisuuden näkymät ja tarjouskyselyjen määrät ovat tasaantuneet ja osin kääntyneet laskuun.

Hänestä olisi nyt kriittisen tärkeää säilyttää saavuttamamme kustannuskilpailukyvyn taso ja edelleen kehittää sitä.

– Samaan aikaan pitää osata siirtää panostuksemme pitkäjänteisen kilpailukyvyn kehittämiseen; tuottavuuteen, osaamiseen ja innovaatioihin, Kiiski korostaa.

Kaupassa käänne syksyllä

Vähittäiskauppa saavutti suhdannehuipun alkusyksyllä 2017, ja kohtalaisen hyvä tilanne jatkuu.

– Käänne heikompaan näytti tapahtuvan syyskuussa 2018, josta alkaen erityisesti autokaupan myynti on ollut vaikeuksissa. Myös käyttötavarakaupan myynti on jäänyt edellisen vuoden tasolle. Päivittäistavara- ja polttonestekauppa ovat koko ajan vetäneet hyvin, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja toimialajohtaja Risto Korkka.

Hämeenmaa odottaa suhteellisen hyviä aikoja kahdelta seuraavalta vuodelta.

– On muistettava, että vähittäiskauppa seuraa suhdanteita hieman viiveellä taloustilanteen sahatessa ylös tai alas, Korkka toteaa.

Työvoimapula helpottui hiukan

Sitkeä ongelma rajoittaa yhä kasvua: 25 prosenttia vastaajista Hämeessä kertoi kasvun esteeksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden.

Luku on edelleen korkea, mutta kuitenkin alhaisin koko maassa ja alempi kuin Hämeen 31 prosenttia lokakuussa.

Telakkateollisuuden nousukautta elävässä Lounais-Suomessa 31 prosenttia ja Pohjanmaalla 37 prosenttia vastaajista kertoi työvoimapulan hidastavan kasvua.

– Yritysten suhdannenäkymät ovat valtakunnan positiivisimmat Hämeessä. Osaajien niukkuus vaikeuttaa yritysten kasvua, ja työn perässä muuttaminen Hämeeseen ei ole megatrendi 2020-luvun kynnyksellä, myöntää Baronan seniorikonsultti Jussi Miettinen.

Apua on saatu muun muassa rekrytointiin tähtäävistä koulutusohjelmista, työurien pidentämisestä töitä keventämällä ja kohdennetulla markkinoinnilla työnhakijoille.

– Näistä keinoista mikään ei poista sitä tosiasiaa, että huoltosuhteen heiketessä kaipaamme Suomeen työperäistä maahanmuuttoa ratkaisemaan niin huoltosuhteen kuin rekrytoinnin ongelmia, Miettinen korostaa.

Hämeessä mukana 9 500 ihmisen työpaikat

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien.

Tammikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Päijät- ja Kanta-Hämeessä yhteensä 61 yritystä, jotka työllistävät yli 9 500 henkilöä. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut.